હવેથી બેન્કોમાં અકાઉન્ટ ધરાવનારાઓએ પોતાનાં ખિસ્સાં હળવા કરવા તૈયાર થઇ જવું પડશે, કારણ કે ૨૦ જાન્યુઆરીથી બધી જ બેન્કસ પોતાની સર્વિસિસ બદલ પોતાના ગ્રાહકોને ચાર્જ કરશે. ૨૦ જાન્યુઆરી બાદ બેન્કસ પોતાની વિધડ્રોઅલ ડિપોઝિટ, KYC,સરનામું કે ફોનનંબર બદલવા, ચેકબુક રિકવેસ્ટ જેવી તમામ સર્વિસિસ માટે ગ્રાહકો પાસેથી પૈસા વસૂલ કરશે.

આ બધી જ સર્વિસિસ જે અત્યાર સુધી મફત હતી એ માટે હવે ગ્રાહકોએ પૈસા ચૂકવવાના રહેશે. નવા ચાર્જિસનો અમલ ૨૦ જાન્યુઆરીથી કરવામાં આવશે અને તમે જે સર્વિસનો ઉપયોગ કર્યો હશે એના પૈસા ઓટોમેટિકલી તમારા બેન્ક-અકાઉન્ટમાંથી ડેબિટ થઇ જશે. આ ઉપરાંત તમે જે બ્રાન્ચમાં અકાઉન્ટ ખોલાવ્યું હોય એ મૂળ બ્રાન્ચ સિવાયની બ્રાન્ચમાં કરેલા બેન્ક-વ્યવહાર (ટ્રાન્ઝેકશન) બદલ અલાયદી ફી વસૂલ કરવામાં આવશે. પ્રાઇવેટ અને નેશનલાઇઝડ આમ તમામ બેન્કો નવેસરથી ચાર્જનો અમલ કરશે અને એમાં ૧૮ ટકા GSTનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવશે.

આ વાતની પુષ્ટિ તમામ સિનિયર બેન્ક અધિકારીઓએ કરી હતી.(૧.૧) સર્વિસ  હાલ વસૂલાતો ચાર્જ પ્રસ્તાવિત ચાર્જ

કેશ વિધડ્રોઅલ – કોઇ ચાર્જ નહી પ્રતિ ટ્રાન્ઝેકશન ૧૦ રૂપિયા (ઓટો ડેબિટ)

કેશ ડિપોઝિટ – કોઇ ચાર્જ નહી  ૫૦,૦૦૦ રૂપિયાથી વધુ રકમ માટે પ્રતિ હજાર રૂપિયે ૨.૫૦ રૂપિયા

પાસબુક અપડેટ – કોઇ ચાર્જ નહી પ્રત્યેક સ્ટેટમેન્ટ માટે ૧૦ રૂપિયા

બેલેન્સ સ્ટેટમેન્ટ – કોઇ ચાર્જ નહી  દરેક સ્ટેટમેન્ટ માટે ૨૫ રૂપિયા (ઓટો ડેબિટ)

ચેકબુક રિકવેસ્ટ – કોઇ ચાર્જ નહી  પ્રતિ રિકવેસ્ટ ૨૫ રૂપિયા (ઓટો ડેબિટ)

સિગ્નેચર વેરિફિકેશન – કોઇ ચાર્જ નહી  પ્રતિ રિકવેસ્ટ ૫૦ રૂપિયા

DD,PO,ECS ઇશ્યુ – કોઇ ચાર્જ નહી  પ્રત્યેક રિકવેસ્ટ માટે ૨૫ રૂપિયા

ચેક ડિપોઝિટ –  કોઇ ચાર્જ નહી  પ્રત્યેક ચેક અને સ્પીડ કિલયરિંગ માટે ૧૦ રૂપિયા

ઇન્ટરેસ્ટ સર્ટિફિકેટ – કોઇ ચાર્જ નહી  ૫૦ રૂપિયા પ્રતિ સર્ટિફિકેટ કમ્યુનિકેશન એડ્રેસ,

KYC, મોબાઇલ નંબર અપડેટ કરવા – કોઇ ચાર્જ નહી ૨૫ રૂપિયા પ્રતિ રિકવેસ્ટ

ડેબિટ કાર્ડની રિકવેસ્ટ – કોઇ ચાર્જ નહી  ૨૫ રૂપિયા પ્રતિ રિકવેસ્ટ (ઓટો ડેબિટ)

ઇન્ટરનેટ મોબાઇલ બેન્કિંગ રિકવેસ્ટ –  કોઇ ચાર્જ નહી ૧૦ રૂપિયા પ્રતિ રિકવેસ્ટ (ઓટો ડેબિટ) ચાર્જિસ પર આપવો પડશે ૧૮ ટકા GST

સૌજન્ય